Koronabotti Telegramiin, joka ei koskaan valmistunut... Toivottavasti jollekulle muulle on apua siitä.

7. toukokuuta 2021 | 157 näyttökertaa

from telegram import Update
from telegram.ext import Updater, CommandHandler, CallbackContext
import requests
import json

def corona(update: Update, context: CallbackContext) -> None:
  r = requests.get("https://plus.yle.fi/lambda_sheets/korona/2020-04-suomi_daily_infections/data.json")
  dataset = json.loads(r.content)

  tapaus_viesti = (
    f"Päivä {dataset['data'][-1]['date']}\n\n"
    f"Alue: {dataset['data'][-1]['area']} \n"
    f"Yhteensä: {dataset['data'][-1]['cumulative']} \n"
    f"Uusia: {dataset['data'][-1]['new']} \n"
  )

  update.message.reply_text(tapaus_viesti)


updater = Updater('<token>')

updater.dispatcher.add_handler(CommandHandler('corona', corona))

updater.start_polling()
updater.idle()