Nimi

2021-09-20T12:19:40.000Z | 261 katselukertaa | JulkinenKäytä pikavalintaa
LV2021-2022

1. jakso lukio L21
1. jakso lukio Lops16
1a
1b
2. jakso lukio L21
2. jakso lukio Lops16
2a
2b
3. jakso lukio L21
3. jakso lukio Lops16
3a
3b
4. jakso lukio L21
4. jakso lukio Lops16
4a
4b
5. jakso lukio L21
5. jakso lukio Lops16
5a
5b
8. lk valinnaiset
9. lk valinnaiset
kevät 2022 L2021
Li6 lentopallokurssi

    syksy 2021 L2021

×
5. jakso lukio L21 (Helsingin suomalainen yhteiskoulu)

    7:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

9:

VEB35.1
ENA03.3
MAA05.HL
ENA03.3
MAA05.HL
VEB35.1
ENA03.3
VEB35.1
MAA05.HL
MAA08
Tyyppi 	Lu21 pakollinen moduuli
Opintoviikkoja 	1
Opintopisteitä 	2
Opettaja 	Matti Meikäläinen MMa
Huone 	3T 3T
Kuvaus 	Tilastot ja todennäköisyys
Sisältö 	Keskeiset sisällöt
• keskiluvut ja keskihajonta
• korrelaatio ja lineaarinen regressio
• klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
• permutaatiot ja kombinaatiot
• todennäköisyyden laskusäännöt
• binomijakauma
• diskreetti todennäköisyysjakauma
• diskreetin jakauman odotusarvo
Tavoitteet 	Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa havainnollistaa diskreettiä tilastollista jakaumaa sekä määrittää ja tulkita jakauman tunnuslukuja
• osaa havainnollistaa kahden muuttujan yhteisjakaumaa sekä määrittää korrelaatiokertoimen ja regressiokäyrän
• perehtyy kombinatorisiin menetelmiin
• perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja laskusääntöihin
• ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja tulkitsemaan sitä
• osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä tilastollisen tiedon esittämisessä
• osaa hyödyntää ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen
määrittämisessä sekä todennäköisyyksien laskemisessa.
OPS huomautus 	LOPS21
Ilmoittautuneita 	28
Maksimikoko 	30
Jaksoissa 	5. jakso
	13.04.2022 - 03.06.2022
Sijoitettu 	Ma 13:45 - 14:30 (5. jakso)
	Ke 14:30 - 16:00 (5. jakso)
	Pe 10:15 - 12:30 (5. jakso)