Handle form errors wtforms flask

Yksi ikuisuus sitten | 161 näyttökertaa

  for field, error in form.errors.items():
    if field == 'csrf_token':
      error[0] = 'Tapahtui CSRF-virhe. Yritä uudelleen.'
    flash(error[0], 'negative')