Saatanan luoma JSON formaatti

25. heinäkuuta 2022 | 32 näyttökertaa

{
 "henkilö": {
  "oid": "1.2.246.562.24.00000000010"
 },
 "opiskeluoikeudet": [
  {
   "oppilaitos": {
    "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
    "oppilaitosnumero": {
     "koodiarvo": "10105",
     "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
    },
    "nimi": {
     "fi": "Stadin ammattiopisto"
    }
   },
   "arvioituPäättymispäivä": "2015-05-31",
   "ostettu": true,
   "tila": {
    "opiskeluoikeusjaksot": [
     {
      "alku": "2012-09-01",
      "tila": {
       "koodiarvo": "lasna",
       "nimi": {
        "fi": "Läsnä"
       },
       "koodistoUri": "koskiopiskeluoikeudentila",
       "koodistoVersio": 1
      },
      "opintojenRahoitus": {
       "koodiarvo": "4",
       "nimi": {
        "fi": "Työnantajan kokonaan rahoittama"
       },
       "koodistoUri": "opintojenrahoitus"
      }
     },
     {
      "alku": "2016-01-09",
      "tila": {
       "koodiarvo": "valmistunut",
       "nimi": {
        "fi": "Valmistunut"
       },
       "koodistoUri": "koskiopiskeluoikeudentila",
       "koodistoVersio": 1
      },
      "opintojenRahoitus": {
       "koodiarvo": "4",
       "nimi": {
        "fi": "Työnantajan kokonaan rahoittama"
       },
       "koodistoUri": "opintojenrahoitus"
      }
     }
    ]
   },
   "suoritukset": [
    {
     "koulutusmoduuli": {
      "tunniste": {
       "koodiarvo": "351301",
       "nimi": {
        "fi": "Autoalan perustutkinto"
       },
       "koodistoUri": "koulutus"
      },
      "perusteenDiaarinumero": "39/011/2014"
     },
     "suoritustapa": {
      "koodiarvo": "naytto",
      "nimi": {
       "fi": "Näyttö"
      },
      "koodistoUri": "ammatillisentutkinnonsuoritustapa",
      "koodistoVersio": 1
     },
     "tutkintonimike": [
      {
       "koodiarvo": "10024",
       "nimi": {
        "fi": "Autokorinkorjaaja"
       },
       "koodistoUri": "tutkintonimikkeet"
      }
     ],
     "osaamisala": [
      {
       "osaamisala": {
        "koodiarvo": "1525",
        "nimi": {
         "fi": "Autokorinkorjauksen osaamisala"
        },
        "koodistoUri": "osaamisala"
       }
      }
     ],
     "toimipiste": {
      "oid": "1.2.246.562.10.42456023292",
      "nimi": {
       "fi": "Stadin ammattiopisto, Lehtikuusentien toimipaikka"
      }
     },
     "vahvistus": {
      "päivä": "2016-01-09",
      "paikkakunta": {
       "koodiarvo": "091",
       "nimi": {
        "fi": "Helsinki"
       },
       "koodistoUri": "kunta"
      },
      "myöntäjäOrganisaatio": {
       "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
       "oppilaitosnumero": {
        "koodiarvo": "10105",
        "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
       },
       "nimi": {
        "fi": "Stadin ammattiopisto"
       }
      },
      "myöntäjäHenkilöt": [
       {
        "nimi": "Mauri Bauer",
        "titteli": {
         "fi": "puheenjohtaja"
        },
        "organisaatio": {
         "nimi": {
          "fi": "Autokorjaamoalan tutkintotoimikunta"
         },
         "tutkintotoimikunnanNumero": "8406"
        }
       },
       {
        "nimi": "Reijo Reksi",
        "titteli": {
         "fi": "rehtori"
        },
        "organisaatio": {
         "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
         "oppilaitosnumero": {
          "koodiarvo": "10105",
          "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
         },
         "nimi": {
          "fi": "Stadin ammattiopisto"
         }
        }
       }
      ]
     },
     "suorituskieli": {
      "koodiarvo": "FI",
      "nimi": {
       "fi": "suomi"
      },
      "koodistoUri": "kieli"
     },
     "järjestämismuodot": [
      {
       "alku": "2012-09-01",
       "järjestämismuoto": {
        "tunniste": {
         "koodiarvo": "10",
         "nimi": {
          "fi": "Oppilaitosmuotoinen"
         },
         "koodistoUri": "jarjestamismuoto",
         "koodistoVersio": 1
        }
       }
      }
     ],
     "osasuoritukset": [
      {
       "koulutusmoduuli": {
        "tunniste": {
         "koodiarvo": "100016",
         "nimi": {
          "fi": "Huolto- ja korjaustyöt"
         },
         "koodistoUri": "tutkinnonosat"
        },
        "pakollinen": true
       },
       "tutkinnonOsanRyhmä": {
        "koodiarvo": "1",
        "koodistoUri": "ammatillisentutkinnonosanryhma"
       },
       "toimipiste": {
        "oid": "1.2.246.562.10.42456023292",
        "nimi": {
         "fi": "Stadin ammattiopisto, Lehtikuusentien toimipaikka"
        }
       },
       "arviointi": [
        {
         "arvosana": {
          "koodiarvo": "Hyväksytty",
          "nimi": {
           "fi": "Hyväksytty"
          },
          "koodistoUri": "arviointiasteikkoammatillinenhyvaksyttyhylatty",
          "koodistoVersio": 1
         },
         "päivä": "2012-10-20",
         "arvioitsijat": [
          {
           "nimi": "Jaana Arstila"
          },
          {
           "nimi": "Pekka Saurmann"
          },
          {
           "nimi": "Juhani Mykkänen"
          }
         ],
         "hyväksytty": true
        }
       ],
       "vahvistus": {
        "päivä": "2013-01-31",
        "myöntäjäOrganisaatio": {
         "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
         "oppilaitosnumero": {
          "koodiarvo": "10105",
          "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
         },
         "nimi": {
          "fi": "Stadin ammattiopisto"
         }
        },
        "myöntäjäHenkilöt": [
         {
          "nimi": "Reijo Reksi",
          "titteli": {
           "fi": "rehtori"
          },
          "organisaatio": {
           "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
           "oppilaitosnumero": {
            "koodiarvo": "10105",
            "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
           },
           "nimi": {
            "fi": "Stadin ammattiopisto"
           }
          }
         }
        ]
       },
       "näyttö": {
        "kuvaus": {
         "fi": "Huolto- ja korjaustyöt"
        },
        "suorituspaikka": {
         "tunniste": {
          "koodiarvo": "1",
          "nimi": {
           "fi": "työpaikka"
          },
          "koodistoUri": "ammatillisennaytonsuorituspaikka",
          "koodistoVersio": 1
         },
         "kuvaus": {
          "fi": "Autokorjaamo Oy, Riihimäki"
         }
        },
        "suoritusaika": {
         "alku": "2012-10-20",
         "loppu": "2012-10-20"
        },
        "työssäoppimisenYhteydessä": false,
        "arviointi": {
         "arvosana": {
          "koodiarvo": "3",
          "nimi": {
           "fi": "K3"
          },
          "koodistoUri": "arviointiasteikkoammatillinent1k3"
         },
         "päivä": "2014-10-20",
         "arvioitsijat": [
          {
           "nimi": "Jaana Arstila",
           "ntm": true
          },
          {
           "nimi": "Pekka Saurmann",
           "ntm": true
          },
          {
           "nimi": "Juhani Mykkänen",
           "ntm": false
          }
         ],
         "arviointikohteet": [
          {
           "tunniste": {
            "koodiarvo": "1",
            "nimi": {
             "fi": "Työprosessin hallinta"
            },
            "koodistoUri": "ammatillisennaytonarviointikohde"
           },
           "arvosana": {
            "koodiarvo": "3",
            "nimi": {
             "fi": "K3"
            },
            "koodistoUri": "arviointiasteikkoammatillinent1k3"
           }
          },
          {
           "tunniste": {
            "koodiarvo": "2",
            "nimi": {
             "fi": "Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta"
            },
            "koodistoUri": "ammatillisennaytonarviointikohde"
           },
           "arvosana": {
            "koodiarvo": "2",
            "nimi": {
             "fi": "H2"
            },
            "koodistoUri": "arviointiasteikkoammatillinent1k3"
           }
          },
          {
           "tunniste": {
            "koodiarvo": "3",
            "nimi": {
             "fi": "Työn perustana olevan tiedon hallinta"
            },
            "koodistoUri": "ammatillisennaytonarviointikohde"
           },
           "arvosana": {
            "koodiarvo": "2",
            "nimi": {
             "fi": "H2"
            },
            "koodistoUri": "arviointiasteikkoammatillinent1k3"
           }
          },
          {
           "tunniste": {
            "koodiarvo": "4",
            "nimi": {
             "fi": "Elinikäisen oppimisen avaintaidot"
            },
            "koodistoUri": "ammatillisennaytonarviointikohde"
           },
           "arvosana": {
            "koodiarvo": "3",
            "nimi": {
             "fi": "K3"
            },
            "koodistoUri": "arviointiasteikkoammatillinent1k3"
           }
          }
         ],
         "arvioinnistaPäättäneet": [
          {
           "koodiarvo": "1",
           "nimi": {
            "fi": "Opettaja"
           },
           "koodistoUri": "ammatillisennaytonarvioinnistapaattaneet"
          }
         ],
         "arviointikeskusteluunOsallistuneet": [
          {
           "koodiarvo": "1",
           "nimi": {
            "fi": "Opettaja"
           },
           "koodistoUri": "ammatillisennaytonarviointikeskusteluunosallistuneet"
          },
          {
           "koodiarvo": "4",
           "nimi": {
            "fi": "Opiskelija"
           },
           "koodistoUri": "ammatillisennaytonarviointikeskusteluunosallistuneet"
          }
         ],
         "hyväksytty": true
        }
       },
       "tyyppi": {
        "koodiarvo": "ammatillisentutkinnonosa",
        "koodistoUri": "suorituksentyyppi"
       }
      },
      {
       "koulutusmoduuli": {
        "tunniste": {
         "koodiarvo": "123456789",
         "nimi": {
          "fi": "Pintavauriotyöt"
         }
        },
        "kuvaus": {
         "fi": "Opetellaan korjaamaan pinnallisia vaurioita"
        },
        "pakollinen": false
       },
       "tutkinnonOsanRyhmä": {
        "koodiarvo": "1",
        "koodistoUri": "ammatillisentutkinnonosanryhma"
       },
       "toimipiste": {
        "oid": "1.2.246.562.10.42456023292",
        "nimi": {
         "fi": "Stadin ammattiopisto, Lehtikuusentien toimipaikka"
        }
       },
       "arviointi": [
        {
         "arvosana": {
          "koodiarvo": "Hyväksytty",
          "nimi": {
           "fi": "Hyväksytty"
          },
          "koodistoUri": "arviointiasteikkoammatillinenhyvaksyttyhylatty",
          "koodistoVersio": 1
         },
         "päivä": "2013-03-20",
         "arvioitsijat": [
          {
           "nimi": "Jaana Arstila"
          },
          {
           "nimi": "Pekka Saurmann"
          },
          {
           "nimi": "Juhani Mykkänen"
          }
         ],
         "hyväksytty": true
        }
       ],
       "vahvistus": {
        "päivä": "2013-05-31",
        "myöntäjäOrganisaatio": {
         "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
         "oppilaitosnumero": {
          "koodiarvo": "10105",
          "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
         },
         "nimi": {
          "fi": "Stadin ammattiopisto"
         }
        },
        "myöntäjäHenkilöt": [
         {
          "nimi": "Reijo Reksi",
          "titteli": {
           "fi": "rehtori"
          },
          "organisaatio": {
           "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
           "oppilaitosnumero": {
            "koodiarvo": "10105",
            "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
           },
           "nimi": {
            "fi": "Stadin ammattiopisto"
           }
          }
         }
        ]
       },
       "näyttö": {
        "kuvaus": {
         "fi": "Pintavaurioiden korjausta"
        },
        "suorituspaikka": {
         "tunniste": {
          "koodiarvo": "1",
          "nimi": {
           "fi": "työpaikka"
          },
          "koodistoUri": "ammatillisennaytonsuorituspaikka",
          "koodistoVersio": 1
         },
         "kuvaus": {
          "fi": "Autokorjaamo Oy, Riihimäki"
         }
        },
        "suoritusaika": {
         "alku": "2013-05-20",
         "loppu": "2013-05-20"
        },
        "työssäoppimisenYhteydessä": false
       },
       "tyyppi": {
        "koodiarvo": "ammatillisentutkinnonosa",
        "koodistoUri": "suorituksentyyppi"
       }
      },
      {
       "koulutusmoduuli": {
        "tunniste": {
         "koodiarvo": "100019",
         "nimi": {
          "fi": "Mittaus- ja korivauriotyöt"
         },
         "koodistoUri": "tutkinnonosat"
        },
        "pakollinen": true
       },
       "tutkinnonOsanRyhmä": {
        "koodiarvo": "1",
        "koodistoUri": "ammatillisentutkinnonosanryhma"
       },
       "toimipiste": {
        "oid": "1.2.246.562.10.42456023292",
        "nimi": {
         "fi": "Stadin ammattiopisto, Lehtikuusentien toimipaikka"
        }
       },
       "arviointi": [
        {
         "arvosana": {
          "koodiarvo": "Hyväksytty",
          "nimi": {
           "fi": "Hyväksytty"
          },
          "koodistoUri": "arviointiasteikkoammatillinenhyvaksyttyhylatty",
          "koodistoVersio": 1
         },
         "päivä": "2013-04-01",
         "arvioitsijat": [
          {
           "nimi": "Jaana Arstila"
          },
          {
           "nimi": "Pekka Saurmann"
          },
          {
           "nimi": "Juhani Mykkänen"
          }
         ],
         "hyväksytty": true
        }
       ],
       "vahvistus": {
        "päivä": "2013-05-31",
        "myöntäjäOrganisaatio": {
         "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
         "oppilaitosnumero": {
          "koodiarvo": "10105",
          "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
         },
         "nimi": {
          "fi": "Stadin ammattiopisto"
         }
        },
        "myöntäjäHenkilöt": [
         {
          "nimi": "Reijo Reksi",
          "titteli": {
           "fi": "rehtori"
          },
          "organisaatio": {
           "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
           "oppilaitosnumero": {
            "koodiarvo": "10105",
            "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
           },
           "nimi": {
            "fi": "Stadin ammattiopisto"
           }
          }
         }
        ]
       },
       "näyttö": {
        "kuvaus": {
         "fi": "Mittaus- ja korivauriotöitä"
        },
        "suorituspaikka": {
         "tunniste": {
          "koodiarvo": "1",
          "nimi": {
           "fi": "työpaikka"
          },
          "koodistoUri": "ammatillisennaytonsuorituspaikka",
          "koodistoVersio": 1
         },
         "kuvaus": {
          "fi": "Autokorjaamo Oy, Riihimäki"
         }
        },
        "suoritusaika": {
         "alku": "2013-04-01",
         "loppu": "2013-04-01"
        },
        "työssäoppimisenYhteydessä": false
       },
       "tyyppi": {
        "koodiarvo": "ammatillisentutkinnonosa",
        "koodistoUri": "suorituksentyyppi"
       }
      },
      {
       "koulutusmoduuli": {
        "tunniste": {
         "koodiarvo": "100034",
         "nimi": {
          "fi": "Maalauksen esikäsittelytyöt"
         },
         "koodistoUri": "tutkinnonosat"
        },
        "pakollinen": true
       },
       "tutkinnonOsanRyhmä": {
        "koodiarvo": "1",
        "koodistoUri": "ammatillisentutkinnonosanryhma"
       },
       "toimipiste": {
        "oid": "1.2.246.562.10.42456023292",
        "nimi": {
         "fi": "Stadin ammattiopisto, Lehtikuusentien toimipaikka"
        }
       },
       "arviointi": [
        {
         "arvosana": {
          "koodiarvo": "Hyväksytty",
          "nimi": {
           "fi": "Hyväksytty"
          },
          "koodistoUri": "arviointiasteikkoammatillinenhyvaksyttyhylatty",
          "koodistoVersio": 1
         },
         "päivä": "2014-10-20",
         "arvioitsijat": [
          {
           "nimi": "Jaana Arstila"
          },
          {
           "nimi": "Pekka Saurmann"
          },
          {
           "nimi": "Juhani Mykkänen"
          }
         ],
         "hyväksytty": true
        }
       ],
       "vahvistus": {
        "päivä": "2014-11-08",
        "myöntäjäOrganisaatio": {
         "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
         "oppilaitosnumero": {
          "koodiarvo": "10105",
          "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
         },
         "nimi": {
          "fi": "Stadin ammattiopisto"
         }
        },
        "myöntäjäHenkilöt": [
         {
          "nimi": "Reijo Reksi",
          "titteli": {
           "fi": "rehtori"
          },
          "organisaatio": {
           "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
           "oppilaitosnumero": {
            "koodiarvo": "10105",
            "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
           },
           "nimi": {
            "fi": "Stadin ammattiopisto"
           }
          }
         }
        ]
       },
       "näyttö": {
        "kuvaus": {
         "fi": "Maalauksen esikäsittelytöitä"
        },
        "suorituspaikka": {
         "tunniste": {
          "koodiarvo": "1",
          "nimi": {
           "fi": "työpaikka"
          },
          "koodistoUri": "ammatillisennaytonsuorituspaikka",
          "koodistoVersio": 1
         },
         "kuvaus": {
          "fi": "Autokorjaamo Oy, Riihimäki"
         }
        },
        "suoritusaika": {
         "alku": "2014-10-20",
         "loppu": "2014-10-20"
        },
        "työssäoppimisenYhteydessä": false
       },
       "tyyppi": {
        "koodiarvo": "ammatillisentutkinnonosa",
        "koodistoUri": "suorituksentyyppi"
       }
      },
      {
       "koulutusmoduuli": {
        "tunniste": {
         "koodiarvo": "100037",
         "nimi": {
          "fi": "Auton lisävarustetyöt"
         },
         "koodistoUri": "tutkinnonosat"
        },
        "pakollinen": true,
        "laajuus": {
         "arvo": 15,
         "yksikkö": {
          "koodiarvo": "6",
          "nimi": {
           "fi": "osaamispistettä",
           "sv": "kompetenspoäng",
           "en": "ECVET competence points"
          },
          "lyhytNimi": {
           "fi": "osp",
           "sv": "kp",
           "en": "competence points"
          },
          "koodistoUri": "opintojenlaajuusyksikko"
         }
        },
        "kuvaus": {
         "fi": "Tuunaus"
        }
       },
       "tutkinnonOsanRyhmä": {
        "koodiarvo": "1",
        "koodistoUri": "ammatillisentutkinnonosanryhma"
       },
       "toimipiste": {
        "oid": "1.2.246.562.10.42456023292",
        "nimi": {
         "fi": "Stadin ammattiopisto, Lehtikuusentien toimipaikka"
        }
       },
       "arviointi": [
        {
         "arvosana": {
          "koodiarvo": "Hyväksytty",
          "nimi": {
           "fi": "Hyväksytty"
          },
          "koodistoUri": "arviointiasteikkoammatillinenhyvaksyttyhylatty",
          "koodistoVersio": 1
         },
         "päivä": "2015-04-01",
         "arvioitsijat": [
          {
           "nimi": "Jaana Arstila"
          },
          {
           "nimi": "Pekka Saurmann"
          },
          {
           "nimi": "Juhani Mykkänen"
          }
         ],
         "hyväksytty": true
        }
       ],
       "vahvistus": {
        "päivä": "2015-05-01",
        "myöntäjäOrganisaatio": {
         "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
         "oppilaitosnumero": {
          "koodiarvo": "10105",
          "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
         },
         "nimi": {
          "fi": "Stadin ammattiopisto"
         }
        },
        "myöntäjäHenkilöt": [
         {
          "nimi": "Reijo Reksi",
          "titteli": {
           "fi": "rehtori"
          },
          "organisaatio": {
           "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
           "oppilaitosnumero": {
            "koodiarvo": "10105",
            "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
           },
           "nimi": {
            "fi": "Stadin ammattiopisto"
           }
          }
         }
        ]
       },
       "näyttö": {
        "kuvaus": {
         "fi": "Auton lisävarustetöitä"
        },
        "suorituspaikka": {
         "tunniste": {
          "koodiarvo": "1",
          "nimi": {
           "fi": "työpaikka"
          },
          "koodistoUri": "ammatillisennaytonsuorituspaikka",
          "koodistoVersio": 1
         },
         "kuvaus": {
          "fi": "Autokorjaamo Oy, Riihimäki"
         }
        },
        "suoritusaika": {
         "alku": "2015-04-01",
         "loppu": "2015-04-01"
        },
        "työssäoppimisenYhteydessä": false
       },
       "tyyppi": {
        "koodiarvo": "ammatillisentutkinnonosa",
        "koodistoUri": "suorituksentyyppi"
       }
      },
      {
       "koulutusmoduuli": {
        "tunniste": {
         "koodiarvo": "101050",
         "nimi": {
          "fi": "Yritystoiminnan suunnittelu"
         },
         "koodistoUri": "tutkinnonosat"
        },
        "pakollinen": true
       },
       "tutkinnonOsanRyhmä": {
        "koodiarvo": "1",
        "koodistoUri": "ammatillisentutkinnonosanryhma"
       },
       "toimipiste": {
        "oid": "1.2.246.562.10.42456023292",
        "nimi": {
         "fi": "Stadin ammattiopisto, Lehtikuusentien toimipaikka"
        }
       },
       "arviointi": [
        {
         "arvosana": {
          "koodiarvo": "Hyväksytty",
          "nimi": {
           "fi": "Hyväksytty"
          },
          "koodistoUri": "arviointiasteikkoammatillinenhyvaksyttyhylatty",
          "koodistoVersio": 1
         },
         "päivä": "2016-01-09",
         "arvioitsijat": [
          {
           "nimi": "Jaana Arstila"
          },
          {
           "nimi": "Pekka Saurmann"
          },
          {
           "nimi": "Juhani Mykkänen"
          }
         ],
         "hyväksytty": true
        }
       ],
       "vahvistus": {
        "päivä": "2016-01-09",
        "paikkakunta": {
         "koodiarvo": "091",
         "nimi": {
          "fi": "Helsinki"
         },
         "koodistoUri": "kunta"
        },
        "myöntäjäOrganisaatio": {
         "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
         "oppilaitosnumero": {
          "koodiarvo": "10105",
          "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
         },
         "nimi": {
          "fi": "Stadin ammattiopisto"
         }
        },
        "myöntäjäHenkilöt": [
         {
          "nimi": "Reijo Reksi",
          "titteli": {
           "fi": "rehtori"
          },
          "organisaatio": {
           "oid": "1.2.246.562.10.52251087186",
           "oppilaitosnumero": {
            "koodiarvo": "10105",
            "koodistoUri": "oppilaitosnumero"
           },
           "nimi": {
            "fi": "Stadin ammattiopisto"
           }
          }
         }
        ]
       },
       "tunnustettu": {
        "osaaminen": {
         "koulutusmoduuli": {
          "tunniste": {
           "koodiarvo": "100238",
           "nimi": {
            "fi": "Asennushitsaus"
           },
           "koodistoUri": "tutkinnonosat"
          },
          "pakollinen": true
         },
         "tyyppi": {
          "koodiarvo": "ammatillisentutkinnonosa",
          "koodistoUri": "suorituksentyyppi"
         }
        },
        "selite": {
         "fi": "Tutkinnon osa on tunnustettu Kone- ja metallialan perustutkinnosta"
        },
        "rahoituksenPiirissä": false
       },
       "tyyppi": {
        "koodiarvo": "ammatillisentutkinnonosa",
        "koodistoUri": "suorituksentyyppi"
       }
      }
     ],
     "tyyppi": {
      "koodiarvo": "ammatillinentutkinto",
      "koodistoUri": "suorituksentyyppi"
     },
     "ryhmä": "AUT12SN"
    }
   ],
   "tyyppi": {
    "koodiarvo": "ammatillinenkoulutus",
    "koodistoUri": "opiskeluoikeudentyyppi"
   },
   "alkamispäivä": "2012-09-01",
   "päättymispäivä": "2016-01-09"
  }
 ]
}